เพิ่มผลประโยชน์ทางการเงินจากการประมูลที่ดินสองแห่ง

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเพื่อรับแบบฟอร์มการเข้าร่วมประมูลจาก บริษัท ที่ได้รับการรับรองการประเมินคุณสมบัติดังกล่าวนายสารัตน์แก้ววัฒนารองอธิบดีกรมกล่าวว่า การประเมินผลเบื้องต้นสำหรับภาคสนาม G1 / 61 ได้ให้การสนับสนุน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยโฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ปตท.สผ. พลังงานดีเวลลอปเมนท์จำกัด

บริษัทอีเลคโทรนิคส์ประเทศไทยและ บริษัท MP G2 (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อก้าวไปสู่ขั้นต่อไป ในขณะเดียวกันได้มีการเปิดประมูลโครงการ G2 / 61 แก่ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยโฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท ปตท.สผ. พลังงานเพื่อการพัฒนาและบริษัทMP L21 (Thailand) Ltd. นายประยุทธจันทร์ ชอยได้กล่าวต่อสาธารณชนว่ารัฐบาลมีเป้าหมายที่จะเพิ่มผลประโยชน์ทางการเงินจากการประมูลที่ดินสองแห่งนี้