ฝุ่นกลับมาอีกแล้ว พบเริ่มกระทบสุขภาพ 3 พื้นที่

กทม.พบสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน pm 2.5 กลับมาเกินมาตรฐาน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพใน 3 พื้นที่ แต่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง 

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ของสถานีตรวจวัดอากาศของกรุงเทพมหานคร และของกรมควบคุมมลพิษ ประจำวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ตรวจวัดได้ 27-67 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง โดยพบเกินมาตรฐาน (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) และเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 3 พื้นที่ คือ

1.เขตหลักสี่ ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ มีค่าเท่ากับ 54 มคก./ลบ.ม. 

2.เขตบางเขน ภายในสำนักงานเขตบางเขน มีค่าเท่ากับ 67 มคก./ลบ.ม.

3.เขตบางพลัด ภายในสำนักงานเขตบางพลัด มีค่าเท่ากับ 51 มคก./ลบ.ม.

ซึ่งคุณภาพอากาศปานกลาง ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง 

ส่วนประชาชนทั่วไปที่อยู่ในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานให้เฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยทางเดินหายใจ และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง.