กำหนดวงเงินงบประมาณประจำปีของมูลนิธิ

กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลังได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสุขภาพไทยฉบับปัจจุบันพร้อมสำหรับการพิจารณาคดีในที่สาธารณะแล้ว โดยสรุปร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้กำหนดวงเงินงบประมาณประจำปีของมูลนิธิไม่เกิน 4 พันล้านบาทและระบุว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการอนามัยและสาธารณสุขจะไม่ถือเป็นที่สิ้นสุด

และจะได้รับการทบทวนจากกระทรวงการคลัง เห็นได้ชัดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนำองค์กรด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐภายใต้ระบบราชการไปใช้ในระบบสาธารณสุข” Chuwit Jantaros เลขานุการ Alcohol Watch Network กล่าว นอกจากนี้เขายังชี้ให้เห็นว่าการที่ไทยเฮลธ์ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันมีงบประมาณรายปีอยู่ที่ 4.6 พันล้านบาท เราจำเป็นต้องปกป้องสุขภาพและเป้าหมายของประเทศไทย” เขากล่าวอธิบายว่า ThaiHealth ใช้เงินเพื่อสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นให้ความสำคัญกับสุขภาพของตนเอง เมื่อคนมีสุขภาพดีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ของรัฐบาลจะลดลงเขากล่าว