สรรพสามิตจ่อขึ้นภาษีมอเตอร์ไซค์ตามการปล่อยมลพิษ

กรมสรรพสามิตเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเก็บภาษีสรรพสามิตรถจักรยายนต์ตามการปล่อยมลพิษ ซึ่งเป็นการเสนอเพื่อทราบ หลังจากก่อนหน้านี้ ครม.รัฐบาลชุดก่อนเห็นชอบไว้แล้ว โดยภาษีดังกล่าวจะมีผลวันที่ 1 ม.ค. 2563 นี้ ซึ่งปรับภาษีรถจักรยานยนต์อิงตามค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์จากท่อไอเสียซึ่งจะแบ่งภาษีเป็น 4 ระดับ

คือ ร้อยละ 3, ร้อยละ 5, ร้อยละ 9 และร้อยละ 18 จากเดิมการเสียภาษีส่วนใหญ่อยู่ที่ ร้อยละ 2.5-3ผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ปรับตัวเพื่อรองรับภาษีใหม่พอสมควร ประเมินว่าหากไม่มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในรถจักรยานยนต์เพื่อให้ปล่อยมลพิษน้อยลงทำให้กรมเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 500-700 ล้านบาท โดยรถจักรยานยนต์ทั่วไปที่มีขนาด 150 ซีซีคิดเป็น ร้อยละ 90 ของรถจักรยานยนต์ทั้งหมดจะเสียภาษีเพิ่ม 100 บาท แต่หากเป็นรถบิ๊กไบค์ราคาขายคันละ 1 ล้านบาท คาดว่าจะเสียภาษีเพิ่มกว่า 1 แสนบาทต่อคัน เพราะถ้าไม่สามารถลดการปล่อยมลพิษจากท่อไอเสียได้ ภาษีรถบิ๊กไบค์เพิ่มเป็น ร้อยละ 18 จากเดิมเคยเสีย ร้อยละ 9